Verejné obstarávanie

VO Fotografické vybavenie + IKT a počítačové zariadenia +Interiérové vybavenie fotoštúdia + Spotrebný materiál

Informácie o projekte

Svetlá komora – fotoateliér